Rak amortering eller annuitet ger olika månadsbelopp

Det finns två olika sätt att betala av ett privatlån på. Man kan ta ett annuitetslån eller ett lån med rak amortering. Varje återbetalningstillfälle betalas både ränta och amortering.

Ett annuitetslån innebär att du betalar samma belopp varje månad. I takt med att du betalar av på lånet sjunker räntekostnaden. Det innebär att amorteringsbeloppet stiger i samma takt. Här kan du göra en annuitetskalkyl på mellan 1-15 år.

Vid ett lån med rak amortering är amorteringsbeloppet konstant och räntekostnaden sjunker successivt. Det gör att din månatliga utgift också sjunker under lånets löptid. I kalkylatorn här nedanför kan du sätta en rak amorteringstid på 1-15 år.

Om du vill jämföra de olika alternativen kan du här räkna på de två olika amorteringsformerna och se skillnaden. Vad passar bäst in i ditt ekonomiska liv just nu? Hur kommer framtiden för dig att se ut?

Kalkylator för amortering


kr


%Formeln för att räkna amorteringsbelopp på annuitetslån är: s / [ (1 / i) – 1 / i x (1 + i)^n ] – (s x i), där s = kvarvarande skuldbelopp, i = ränta per betalningstillfälle (t.ex. månadsränta) och n = skuldens totala löptid i månader". Läs mer detaljerat och lär dig fler sätt att räkna ut amorteringsbelopp på olika lån i Låneskolan hos Lånea.se. Där kan du bland annat lära dig mer om annuitetslånens uppbyggnad och hur det kan fungera exempelvis vid bolån.

Rekommenderade onlinetjänster för privatlån

  • Lendo
    Förmedlare som letar bästa lånet åt dig. Tjänsten är gratis.
  • Bank Norwegian
    Konkurrenskraftiga privatlån och ett gratis kreditkort med generöst bonussystem.